Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o. o. oferuje kompleksowe usługi projektowania i wykonawstwa w zakresie: 

- sieci elektroenergetycznych SN i nN,

- stacji elektroenergetycznych WN, SN i nN,

- sieci telekomunikacyjnych, 

- instalacji elektrycznych,

- technik bezwykopowych (przeciski hydrauliczne i pneumatyczne),

- prac ziemnych,

- prac ogólnobudowlanych.